Wysokość honorarium jest ustalana indywidualnie dla każdej sprawy z uwzględnieniem czasu i nakładu pracy oraz stopnia zawiłości sprawy.

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest kwotowo.

W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych (wymagających znacznego nakładu pracy i czasu), poza wynagrodzeniem kwotowym, dodatkowym składnikiem wynagrodzenia jest premia za korzystny wynik sprawy, ustalona procentowo.

Wysokość wynagrodzenia ustalona jest każdorazowo z klientem przed udzieleniem pełnomocnictwa (zleceniem pomocy prawnej).

Dla klientów korzystających ze stałej obsługi prawnej wynagrodzenie określone jest ryczałtowo w umowie z klientem.