KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA DLA
KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, PRZEDSIĘBIORCÓW,
SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH,
INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorców (w szczególności spółek prawa handlowego), instytucji państwowych i samorządowych oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Celem działania kancelarii jest świadczenie efektywnej pomocy prawnej, z indywidualnym podejściem do każdego klienta i każdej sprawy.

Właściciel kancelarii - radca prawny Jarosław Dylak ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 1999 r. (na którym w 2001 r. uzyskał również drugi dyplom z zakresu administracji). Aplikację radcowską odbył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, gdzie po zdanych, z wynikiem bardzo dobrym, egzaminach radcowskich, został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Łodzi, pod numerem Łd - S - 155. Posiada wieloletnie doświadczenie i bogatą wiedzę w zakresie spraw cywilnych i gospodarczych, problematyki prawnej dotyczącej nieruchomości oraz z zakresu prawa rodzinnego i administracyjnego. Od 2002 r. działa na rynku usług prawniczych: w obsłudze prawnej przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego, a od 2008 r. świadczy pomoc prawną również dla klientów indywidualnych.

Prawo cywilne

Prawo spadkowe

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo administracyjne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Szczegółowa oferta

Prawo gospodarcze

Rejestracja i obsługa
spółek prawa handlowego

Windykacja należności

Prawo pracy

Przygotowywanie i analiza umów

Obsługa prawna spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych

Obsługa prawna jednostek
samorządu terytorialnego

Obsługa prawna samorządowych
jednostek budżetowych

Obsługa prawna jednostek
budżetowych administracji rządowej