Kancelaria  oferuje zarówno kompleksową obsługę prawną  dla przedsiębiorców, jak i doraźną pomoc w rozwiązywaniu ich problemów prawnych.

W ramach szeregu usług z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców, Kancelaria zapewnia w szczególności:

  •  udzielanie porad prawnych
  •  reprezentowanie przedsiębiorców we wszystkich instancjach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami egzekucyjnymi, instytucjami państwowymi oraz samorządowymi
  •  prowadzenie negocjacji handlowych oraz pomoc prawną w ugodowym rozwiązywaniu sporów
  •  tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego
  •  windykacja należności
  •  dochodzenie odszkodowań
  •  przygotowywanie projektów umów
  •  opiniowanie umów